Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 27-04-2020
Data zakończena 30-04-2020
Cena / os. 840,00zł