Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja podestów ruchomych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 20-04-2020
Data zakończena 24-04-2020
Cena / os. 1.050,00zł