Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa żurawi stacjonarnych (30 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 27-04-2020
Data zakończena 30-04-2020
Cena / os. 840,00zł