Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 17-02-2020
Data zakończena 21-02-2020
Cena / os. 840,00zł