Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą 27-01-2020 1.280,00zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych (30 godzin) 27-01-2020 1.050,00zł
Konserwacja dźwigników samochodowych (30 godzin) 27-01-2020 1.050,00zł
Obsługa żurawi stacjonarnych (30 godzin) 03-02-2020 840,00zł
Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (30 godzin) 03-02-2020 840,00zł
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 03-02-2020 840,00zł
Obsługa podestów ruchomych (30 godzin) 03-02-2020 840,00zł
Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (24 godziny) 05-02-2020 590,00zł
Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 10-02-2020 1.050,00zł
Konserwacja żurawi (30 godzin) 10-02-2020 1.050,00zł
Konserwacja podestów ruchomych (30 godzin) 10-02-2020 1.050,00zł
Hakowy - sygnalista (8 godzin) 12-02-2020 240,00zł
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin) 17-02-2020 840,00zł
Obsługa żurawi wieżowych (40 godzin) 24-02-2020 1.500,00zł